logo scouting blauw

Groepsstructuur Scouting Greate Pier Sneek

Beheersstichting

Stichting Steun Zeeverkennersgroep Greate Pier I en de Wetterfugels Zeeverkenners.
In deze stichting zijn al onze vaartuigen en spelmateriaal ondergebracht. Deze stichting zorgt er dus voor dat alle vaartuigen en materialen goed worden onderhouden en beschikbaar zijn voor de vereniging. De vereniging betaalt hiervoor een jaarlijkse vergoeding aan de stichting. Om extra inkomsten te generen verzorgt de stichting ook het verhuur van vaartuigen en spelmaterialen aan andere scoutinggroepen.

Vereniging: Scouting Groep Greate Pier Sneek.
De taak van deze vereniging is om het scoutingspel te organiseren. 

Inkomsten:
-  Contributie;
-  Acties;
-  Donateurs.

Acties:
-  Jantje Beton;
-  NL-Doet;
-  Poeisz munten actie;
-  Scoutingloten;


Groepsvereniging

In de groepsvereniging bepaalt men wat, hoe en wanneer er iets gebeurt bij de groep. Hier heeft men het over onze activiteiten en onze leden. De vereniging vergadert 6 maal per jaar. De (bege-)leiding van iedere speltak heeft zitting in deze vergadering.  
 
Doelstelling
De groepsvereniging stelt zich ten doel gestalte te geven aan het Scoutingspel van de groep op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell en beoogt daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid.

De groepsvereniging tracht dit doel te bereiken door
-  Het actief beoefenen van het Scoutingspel binnen de groep en het onderhouden van contacten met andere scoutinggroepen en de diverse niveaus binnen Scouting Nederland;
-  Het behartigen van de materiële en financiële belangen van de groep;
-  Het verkrijgen en beheren van goederen, waaronder onroerende zaken, dienstbaar aan het Scoutingspel in de groep;
-  Het verkrijgen en beheren van gelden, het betalen van de contributies aan Scouting Nederland voor de groepsvereniging en haar leden;
-  Alle andere wettige en geoorloofde middelen die bevorderlijk zijn voor dit doel die niet in strijd zijn met het doel en met de belangen van de groepsvereniging en/of van Scouting Nederland.

De groepsvereniging beoefent het Scoutingspel conform de richtlijnen, het huishoudelijk reglement en kaders zoals deze door Scouting Nederland zijn vastgesteld.De groepsvereniging houdt zich aan de bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. De groepsvereniging is zich ervan bewust dat zij deel uitmaakt van de landelijke en de internationale scoutingbeweging.


Contact groepsvereniging:
S. de Vries, voorzitter
06-29447601