logo scouting blauw

Verbouwing

In de boerderij aan de Houkesloot die het Old Burgerweeshuis in 1920 liet bouwen bruist het nu van de activiteiten. Waar ooit koeien stonden die TBC-vrije melk moesten leveren aan de arme bevolking van Sneek bereiden scoutingleden nu een zeiltocht over het Sneekermeer voor. Jongeren maken hier kennis met de watersport. In Scouting omgeving leren ze samenwerken en worden spelenderwijs normen en waarden bijgebracht.
De Stichting SCS (Scouting Centrum Sneek) exploiteert en beheert dit unieke project waarvan de Sneker scoutinggroepen Greate Pier en Tibrag de vaste gebruikers zijn. Zo’n 175 scouts, in leeftijd variërend tussen 5 en 25 jaar maken via het SCS kennis met het scouting gebeuren op en om het water. Met plezierige, avontuurlijke en leerzame watersport evenementen, bij en in hun eigen vertrouwde SCS gebouw. Vorming voor de rest van hun leven. Door het intensieve gebruik van het complex en de eerbiedwaardige leeftijd van het pand is een grondige renovatie noodzakelijk.

Scouting staat voor uitdaging. Scouting Nederland formuleert het als volgt: ‘Scouting is een open, maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenorganisatie, die haar leden met het Scoutingprogramma een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. In dit Scoutingprogramma wordt in actief samenspel met leeftijdsgenoten, geïnspireerd op het buitenleven, een bijdrage geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Hierdoor leren scouts met respect voor zichzelf en hun omgeving de eigen grenzen te verkennen en verantwoordelijkheidte nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen.” In Sneek en omstreken zijn de scouts een bekende verschijning. Scouting Sneek ondersteunt diverse evenementen en maatschappelijke activiteiten zoals: het aanbrengen en organiseren van kerstverlichting, Himmeldei, Koningsdag, Sneekweek, Sinterklaas, 11 steden springkussen activiteit en andere bijzondere gebeurtenissen.

Wie gebruikt Scoutingcentrum Sneek?

Bevers? Dolfijnen? Zeeverkenners? Wilde vaart? Loodsen? Allemaal namen van leeftijdsgroepen van de gebruikers van het pand: de ruim 80 jaar oude waterscoutinggroepen Greate Pier en Tibrag. Ze zijn vaak op het water te vinden in hun karakteristieke Lelievletten. Wie kent ze niet?

Maar ze doen meer. Ze ontplooien (veelal watergerelateerde) activiteiten voor de 175 scouts die vanaf hun zevende lid kunnen worden: van zeilen tot onderhoud van de vloot (12 Lelievletten en een aantal andere vaartuigen). Van splitsen en knopen tot spelletjes met water, wind, boten. Van knutselen tot vlotbouwen en meer. Veel meer.
Ze leren de scouts roeien en wrikken, een vuur stoken, schiemanswerk, EHBO, een route uitzetten, hiken, barbecueën en andere typische scoutvaardigheden. De scouts kunnen zeildiploma’s halen en er worden zomerkampen, weekendkampen, zeiltochten, filmavonden, feestjes en andere activiteiten georganiseerd.

Scouting Sneek: van alles te doen!

Toekomstig gebruik

In de nieuwe situatie zijn we optimaal in staat onze scouts te ontvangen en de huidige activiteiten te ontplooien én uit te bouwen. Greate Pier wil bijvoorbeeld een landscoutinggroep opzetten vanuit het vernieuwde Scoutingcentrum. Tevens kunnen we onze capaciteit vergroten en zijn we optimaal in staat de ouders en andere bezoekers te ontvangen. Het geheel wordt veel representatiever.

Om deze doelen te verwezenlijken en de accommodatie in optimale staat te houden zal er een beheerder worden aangetrokken. Kortom: we maken een enorme professionaliserings-slag waardoor ons Scoutingcentrum toekomstproof wordt en nog meer mogelijkheden biedt voor de gebruikers. Naast het genoemde gebruik door waterscoutinggroepen Greate Pier en Tibrag wordt Scoutingscentrum Sneek, vooral in de zomerperiode, verhuurd aan andere scoutinggroepen. Momenteel wordt er gekampeerd op het buitenterrein. In dit plan wordt de logiesaccommodatie inpandig gerealiseerd. Met gerichte marketingactiviteiten zullen we in staat zijn deze bezetting te verhogen en seizoenverlenging te realiseren. Ook willen we voorzieningen voor minder-validen in het plan opnemen.
Tot slot zijn we door de vergroting van capaciteit ook in staat om externe (scouting-)partijen te ontvangen. Het pand wordt hierdoor in zijn totaal beter en breder benut voor de maatschappelijke inzet.

architect tekening

Huidige situatie

Ons gebouw verkeert momenteel in slechte staat van onderhoud. Het is 22 jaar geleden aangepast voor de huidige toepassing en daarna, door de populariteit van de scouting in Sneek en omstreken, intensief gebruikt. Het gebouw is te krap en voldoet verder ook niet aan de wensen van de tegenwoordige gebruikers. Daarnaast hebben we behoefte aan inpandige logiesmogelijkheden. Verder is het zeer noodzakelijk om de logistiek en materiaal-opslag adequater te huisvesten. Tot slot willen we de beheerderswoning aanpassen aan de eisen van deze tijd zodat er een volwaardige beheerder kan worden aangetrokken. Ook het buitenterrein verdient een upgrade en aanpassing aan het huidige gebruik.
De bouwkundige staat van het pand noodzaakt ons tot ingrijpen. Het dak moet worden vervangen, het bijgebouw is verzakt, het sanitair, de keuken en andere faciliteiten zijn aan vervanging toe. Qua exterieur en interieur is daarnaast een flinke opknapbeurt nodig om Scouting Sneek toekomstproof te maken.

Hudige situatie

Nieuw ontwerp

Onix architecten uit Groningen heeft, op basis van ons pakket van eisen en de mogelijkheden van het pand, een verrassend en ruimtelijk ontwerp gemaakt. De architect heeft de ligging van het pand als uitgangspunt genomen en het gebouw meer ‘watergericht’ gemaakt. De wens van ‘ruimte en licht’ uit zich in de prominente raampartijen die het geheel een meer toegankelijke en welkome uitstraling geven. De authentieke uitstraling van het pand blijft de basis van het ontwerp en verder gaan we uit van de huidige bebouwingsoppervlakte.
Het voorliggende ontwerp is geaccepteerd door de gemeente Súdwest-Fryslân.

Kern van het plan is het oplichten van het dak. Hierdoor ontstaat aanzienlijk meer ruimte op de bovenverdieping. Deze even noodzakelijke als verrassende ingreep biedt ons de mogelijkheid om het pand nog beter te benutten. Op de bovenverdieping willen we, behalve een groepsruimte, op termijn een slaapaccommodatie voor groepen realiseren. Hiervoor worden uiteraard ook andere voorzieningen getroffen zoals vloer- en wandisolatie en brandpreventiemaatregelen. Uiteraard worden ook alle andere faciliteiten en ruimtes vernieuwd: sanitair, keuken, bar, entree, verwarming etc

architect tekening